• Scherpe prijzen
  • Topkwaliteit uit NL-Fabriek
  • Uitstekende service
  • Deskundig advies

Aanvullende bepalingen

Aanvullende Algemene Voorwaarden Kastdirect b.v.
EMSY BV, KvK nr. 8086086, zijn statutair gevestigd te Putten en kantoorhoudende aan Stationsstraat 110A, 3881 AG Putten. Deze aanvullende voorwaarden treden in werking op 1 januari 2016.

Herroepingrecht
Het herroepingrecht is voor op maat gemaakte kasten en schuifdeuren uitgesloten. De kasten en schuifdeuren die wij aan u leveren zijn speciaal voor u, met de door u opgegeven maten, gemaakt. Losse accessoires mogen worden geretourneerd mits ongebruikt, onbeschadigd en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking verpakt. Hiervoor geldt een herroeping termijn van 14 dagen.

Productietijden
Schuifdeuren en kastinterieurs op maat hebben een productietijd van 15 tot 20 werkdagen. Mocht er een artikel of onderdeel niet voorradig zijn om uw maatwerk bestelling binnen deze tijd te produceren, dan brengen wij u hiervan tijdig op de hoogte.

Adres
U dient uw juiste adres en eventuele wijzigingen in het adres tijdig aan ons door te geven.

Garantie
Op de kasten die Kastdirect levert zitten fabrieksgaranties. Kastdirect handelt als tussenpersoon voor deze fabrieksgaranties. De fabrieksgarantie bepalingen gelden naast de wettelijke garantie zoals ook is vastgelegd in de algemene voorwaarden thuiswinkel (art 10).

Garantie schuifdeurkasten

Op losse accessoires zit een jaar garantie. Kastdirect geeft de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de voorrij– en of verzendkosten voor rekening van Kastdirect  Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument. Indien een klacht gegrond is, beslist Kastdirect of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen. Kastdirect  geeft 3 maanden garantie op door haar verrichte herstelwerkzaamheden. Als de klacht gegrond blijkt, beslist Kastdirect of tot reparatie of vervanging wordt overgegaan. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde artikelen gaat over op u nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de artikelen gaat over op het moment van levering aan u.

Betalen
U betaalt bij maatwerkproducten 25% aan. Na ontvangst van de aanbetaling zal de bestelling bij de fabrikant worden geplaatst. Het restbedrag wordt bij aflevering contant of per mobiele pin voldaan.

Bij bestellingen online kunt u met iDEAL het aan te betalen bedrag betalen. U kunt het aan te betalen bedrag ook per bank overmaken. Losse accessoires die niet bij een maatwerkbestelling worden besteld, dienen in een keer te worden betaald. Ons rekeningnummer is NL43RABO0317768662.

Betaalmethodes: Betalen met pin Betalen met bankoverschrijving